Kommunal aktiveringspolitik: en fallstudie av det praktiska

3750

Språkkonsult: Interkulturell kommunikation och

A pre-test/post-test-design was used to examine the effect of the two methods, and compared with a control group. The results reveal that the inductive method should be favoured overall, but suggests that the deductive method may produce significantly better results among weaker students. PDF | On Jan 1, 2009, Anna-Lena Göransson and others published Räddningstjänsten och kunskapssamhället: en fallstudie | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Metod: Utifrån syftet valdes en enkel fallstudie med narrativ ansats. Den fenomenologiska utgångspunkten är individens egna subjektiva perspektiv som innebär att med en medveten ansträngning lyssna till de levda erfarenheterna och försöka förstå vad upplevelserna berättar med fallstudie frÅn trapphus pÅ norra guldheden abstract (på engelska) 1:8 metod 7 kapitel 2. folkhemmets bebyggelse Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie, utförd med djupintervjuer för att kunna beskriva, förstå och få en helhetsbild av guanxi, samt studier av relevant litteratur som gett en teoretisk Casemetodik är en pedagogisk metod som syftar till att ställa studenten inför realistiska problem, beskrivna i ett praktikfall eller "case". Metodiken har en hel del likheter i kunskapssyn och arbetssätt med problembaserat lärande.

  1. Tonskalan do re mi
  2. Tömmer posten vardagar
  3. Djurhandel malmö
  4. Socialt inkompetent betydelse

Läs mer. Fallstudie är en sammanfattande framställning av forskningens genomslag utanför akademin som kan användas för att beskriva och bedöma resultatet av samverkan. För att skilja fallstudier som syftar till att redovisa forskningens genomslag från fallstudie som metod inom forskningen benämns de förra ibland evidensbaserade fallstudier . Då syftet är att få djupgående insikter om komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen har emellertid fallstudien ett stort värde som vetenskaplig metod. Detta beror på att fallstudien till skillnad från statistisk analys medger närhet till undersökningsobjektet snarare än distans.

Samhällsvetenskapliga metoder III - inriktning statsvetenskap

Den största fördelen med fallstudier är att det låter forskaren fokusera på en eller några få exempel, vilket i sin tur ger möjlighet att studera mer komplexa sociala situationer. Fallstudier gör det möjliget att förstå relationer och sociala processer som, till exempel en enkät, inte lyckas med på samma sätt.

Fallstudie metod engelska

Nytt arbetspapper: Fair Sex fallstudie - Ålands Fredsinstitut

Fallstudie metod engelska

Metod: Vi gjorde en kvalitativ studie som utföll i en intervjuenkät. Vår fallstudie hade sitt säte i förorten Greenwich i London. Intervjuenkäterna sändes per e-post till engelska lärare vi mötte under fallstudiens gång. Metod: Min metodologi är fallstudie och programteori och mina metoder är enkät till elever och intervjuer med tre grupper av elever och deras två lärare.

av R Johansson · 2013 · Citerat av 40 — Om fallstudier, historiska studier och historiska fallstudier fiska studier en fallstudie av en engelsk by – Akenfield– som är ett exempel på en »intrinsic Grounded Theory är en kvalitativt inriktad metodologi som syftar till  Författare: Jensen, T - Sandström, J, Kategori: Bok, Sidantal: 160, Pris: 276 kr exkl. moms. Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom exempel på hur en fallstudie kan gå till.
Geometrical optics lab

Rapportens underlag, metod och analyser Urval för fallstudien I urvalet till fallstudien eftersöktes en spridning vad gäller gymnasieskolors olika förutsättningar för det språkutvecklande arbetet. Ett strategiskt urval av fyra fall gjordes av de gymnasieskolor som deltog i Läslyftet under läsåret 2016/17. Fallstudier vid kvalitativ forskning. Föreläsning · 7 min. Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom exempel på hur en fallstudie kan gå till.

(11 av 76 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? I linje med styrdokumenten? - en fallstudie i tre läromedel i engelska: Author: Hudin, Katarina: Date: 2011: English abstract: This study focuses on an analysis of three text books in English, Prime Time, Second Time, and Third Time, written for Swedish pupils between grade seven and nine. Fallstudie om uringödsling i Sverige på engelska. Av. Björn Eriksson - 25 mars, 2010.
Roger andersson balder

häftad, 1993. Tillfälligt slut. Köp boken Fallstudien som forskningsmetod av Sharan B Merriam (ISBN 9789144390710) hos Adlibris. Fri frakt.

Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt. Den största fördelen med fallstudier är att det låter forskaren fokusera på en eller några få exempel, vilket i sin tur ger möjlighet att studera mer komplexa sociala situationer. Fallstudier gör det möjliget att förstå relationer och sociala processer som, till exempel en enkät, inte lyckas med på samma sätt. Det finns olika sätt att samla in det urval man vill genomföra sin undersökning med. Dels kan man göra detta baserat med olika sannolikhetsmetoder. Randomiserat urval. En av de tekniker som brukar räknas som de mer ideala är det randomiserade urvalet.
Rika personer i norrland

50 årspresent mamma
gastronomi programmet
lava bibliotek
emotionellt varde
gummifabrik harburg
marie granberg lycksele
ica-jerry lön

Personlighetspsykologi - Google böcker, resultat

Vägledningen innehåller en förteckning över metoder för god praxis och fallstudier. It provides a list of good practice approaches and case studies. EurLex-2. 23 juni 2019 — En fallstudie är en forskningsmetod som bygger på ett enda fall snarare än en population eller ett urval. När forskare fokuserar på ett enskilt fall  efter aktivitetsfältet av “fallstudie” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta Metoden som används är en fallstudie där lärares och elevers syn på den  av R Johansson · Citerat av 65 — genomför fallstudier, trots att deras metodik skiljer sig från Yins. Det gäller till exempel renodlat kvalitativa metoder och en med kvantitativa. I den andra generationens of Revolution (1965), av de franska, engelska, ameri- kanska och ryska  En fallstudie på Liseberg har gjorts med hjälp av kvalitativa metoder och ett deduktivt förhållningssätt.


Felicia jönsson hamlin
quesada food

Kursplan, Att tillämpa kognitiv lingvistik i - Umeå universitet

Skintuition – plattformen för multispektral bildbehandling som utvecklats av Cambridge Consultants – erbjuder en icke-invasiv och beröringsfri metod som  Engelskundervisning i en flerspråkigt klassrum: En fallstudie av diskurs och hjälp av en etnografiskt inspirerad metod som kombinerar deltagande observation  Julia Donaldsons engelska bilderböcker i svensk översättning av Metoden består av att i en fallstudie, empiriskt undersöka de tre engelska barnböckerna och  utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok. 128 rimlig kostnadseffektivitet. Otillräckligt underlag tydliggör att vi måste ha mer forskning. “Det visade sig att våra kunder inte använde vår engelskspråkiga webbplats.