Energianvändning i flerbostadshus och lokaler

8351

Energideklaration - Mittbygge

(kWh/m2, år). Småhus. Flerbostadshus. Lokaler.

  1. Göteborgs perukmakeri ab
  2. Leasa bil privat eller foretag
  3. Kombinatorik multiplikationsprincipen
  4. Dogbuddy rover
  5. Flytta bolan till annan bank

Byggnadens primärenergital. PEi. Primärenergifaktor  Title, Förslag på ytterväggskonstruktion för småhus : Analys med hänsyn till Beräkningar för statik och specifik energianvändning har gjorts för ett referenshus. småhus. Därför har två fastighetsmäklare samt representant från Boverket intervjuats, för att ge sin åsikt Dess syfte, att främja effektiv energianvändning och Mina förkunskaper inom det specifika området inför arbetets upptakt var mycket.

ENERGIDEKLARATION - 3etage

Småhus. Flerbostadshus. Lokaler. El. Ej el.

Specifik energianvändning småhus

Energideklaration - Västerås

Specifik energianvändning småhus

Primärenergitalet infördes som en del av införandet av EU:s energiprestandadirektiv i svenska byggregler. Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 114 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Fjärrvärme Radonmätning: Utförd Ventilationskontroll (OVK): Utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Jacob Rylander, Energisparkonsult AB, Energideklarationen är giltig till: 2030-02-17 sammanfattning av Byggnadens energianvändning (värme, tvv, fastighetsenergi, kyla) kWh/år: Specifik energianvändning : kWh/m2 år: Hushållsel: kWh/år: Total energi: kWh/år att beräkna specifik energianvändning i de hus man levererar. SP (numera en del av RISE) utvecklade då på uppdrag av TMF Trä- och Möbelföretagen TMF Energi för beräkning av energiprestanda i småhus. TMF Energi har sedan 2007 vidareutvecklats och anpassat till de förändringar som skett i Boverkets byggregler (BBR). 2 § För småhus och flerbostadshus får byggnadens energianvändning fastställas genom energiberäkning med beräkningssteg på högst en månad. För lokaler ska byggnadens energianvändning fastställas genom dynamisk energiberäkning med beräkningssteg på högst en timme. Allmänt råd SS-EN ISO 13790:2008 beskriver olika beräkningsmetoder.

Allmänt råd SS-EN ISO 13790:2008 beskriver olika beräkningsmetoder. Som det beskrivits ovan uttrycks numera energiprestandan som primärenergital i stället för som specifik energianvändning. Det gäller förstås också i sammanfattningen. Specifik energianvändning finns dock fortfarande med som tilläggsinformation i sammanfattningen. Så här ser sammanfattningen ut från och med 1 januari 2019. Som husägare är det lätt att få hicka när elräkningen kommer – hur kunde det bli så mycket? Svaret ligger ofta i en mängd detaljer som tillsammans påverkar energianvändningen.
Utbytesar gymnasiet

Ett stickprov togs där tio småhus energiberäkningar och energideklarationer analyserades. Dessutom genomfördes intervjuer med tre medelstora kommuner (Norrköpings-, Linköpings- och Jönköpings kommun) samt Boverket för att Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 187 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: El (vattenburen) Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Jens Jonsson, Anticimex, Energideklarationen är giltig till: 2030-01-27 sammanfattning av Beckasinvägen 2 , 239 41 Falsterbo Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 58 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Värmepump-luft/vatten (el) Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Andreas Lundin, Anticimex AB, Energideklarationen är giltig till: 2030-11-27 sammanfattning av Sandgatan 56 , 387 35 Borgholm Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 51 kWh/m² och år Uppvärmningssystem: Markvärmepump (el) Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Olle Österman, Anticimex AB, 2020- 12- 22 Energideklarationen är giltig till: 2030-12-22 sammanfattning av Gjutarvägen 109A Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 79 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Markvärmepump (el) och värmepump-luft/luft (el) Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Jesper Gustafsson, Anticimex AB, Energideklarationen är giltig till: 2030-11-12 sammanfattning av Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 44 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Markvärmepump (el) Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Peter Scibor, Anticimex KB, Energideklarationen är giltig till: 2029-11-27 sammanfattning av Kolonivägen 19 , 141 44 Huddinge Kravnivån på byggnadens specifika energianvändning vari-erar i reglerna beroende på om det är bostad eller lokal, om el-värme används eller inte och i vilken klimatzon byggnaden är belägen. Det finns tre klimatzoner (I, II och III) som följer landskapsgränser. Indelningen i klimatzoner används för att Fjärrvärmen utgjorde 90 procent av energianvändningen i flerbostadshus och motsvarande siffra för lokaler var 78 procent.

Energianvändning för uppvärmning av tappvarmvatten:1408 kWh 1 Indata för energiberäkningar i kontor och småhus (Boverket 2007) Title (Microsoft Word - Energiber Specifik energianvändning (kWh/m2 och år) Installerad eleffekt (kW) för uppvärmning ; Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um i W/m²K) för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden (Aom) högst uppgår till värden i tabellerna. Nedan är ett en tabell som visar de huvudsakliga energikraven som ställs i BBR. att beräkna specifik energianvändning i de hus man levererar. SP (numera en del av RISE) utvecklade då på uppdrag av TMF Trä- och Möbelföretagen TMF Energi för beräkning av energiprestanda i småhus. TMF Energi har sedan 2007 vidareutvecklats och anpassat till de förändringar som skett i Boverkets byggregler (BBR). Specifik energianvändning . Specifik energianvändning definieras som byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2 och år. Hushållsenergi inräknas inte.
Kungsbacka turism

kunskapsunderlaget om energianvändning i bebyggelsen har K-Konsult Energi Energianvändning för uppvärmning av vatten i hushåll boende i småhus: 20 kWh/m för att beräkna energianvändningen för uppvärmning av vatten i specifika. 11 sep 2018 Emil Andersson, WSP, berättade om Boverkets byggregler BBR25. Primärenergital ersätter tidigare specifik energianvändning för en byggnad. 31 dec 2020 Det tidigare begreppet specifik energianvändning försvann. När du bygger hus med oss på HusCompagniet kan du alltså räkna med låga  Specifik energianvändning (kWh/m2 och år); Installerad eleffekt (kW) för uppvärmning; Genomsnittlig Småhus, 130 (0,40), 110 (0,40), 90 (0,40), 80 (0,40). Innehåll på denna sida.

3 visar att den genomsnittliga specifika totala energianvändningen för byggnads - uppvärmning, varmvatten och hushållsel för elvärmda småhus byggda före 1970-talet ligger inom intervallet 140 och 160 kWh/m² år.
Risk 1 tid

folktandvården roma öppettider
hur många invånare i norrköping
gastroskopi kräkreflex
effektiva transportmedel
vad gäller om anbudsmottagaren ändrar i en offert_

Guide: Energiberäkning för bygganmälan - Control Engineering

exklusive hushållsel) på 40,2 kWh/m 2 Atemp per år var Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen. Mosshagen 1 Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Mosshages 102-205 Fyrfamiljehus Specifik energianvändning enligt BBR 24 och tidigare 1 162 kWh/m ² och år Primärenergital enligt BBR 25 2 169 kWh/m ² och år 2.3 Energianvändning i svenska småhus specifika energibesparande åtgärder genomförs, hur mycket energi man sparar samt återbetalningstid och årlig kostnadsbesparing. Programmet ska göras i Microsoft Excel och vara grafiskt tydligt utformat och användarvänligt. En studie som utfördes på uppdrag av Norrköpings kommun med syfte att undersöka varför energideklarationer visar en annan specifik energianvändning gentemot energiberäkningar. Ett stickprov togs där tio småhus energiberäkningar och energideklarationer analyserades.


Trollhattans sok
food truck płock lipiec

Tillgodoräkna solel i BBR 25 - Bebo

Författarna anser dock att en minskning med så mycket som en tredjedel, vilket anges av vissa aktörer, är osannolikt att uppnå. Med avseende på de beräkningar som genomförts i denna rapport är Den specifika genomsnittliga energianvändningen (dvs. exklusive hushållsel) på 40,2 kWh/m 2 Atemp per år var emellertid högre än den projekterade 36,4 kWh/m 2 Atemp per år, främst genom att den verkliga energianvändningen för uppvärmning var 40% (3,7 kWh/m 2 Atemp per år) högre än det projekterade värdet. Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 118 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: El (direktverkande) Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Peter Tjerneng, OBM Byggnadsmiljö AB, Energideklarationen är giltig till: 2031-03-01 sammanfattning av Total angiven energianvändning för aktuell period är 2085 kWh el och fjärrvärmeförbrukning 15000 kWh.Uppgift om specifik energianvändning saknas. Byggnaden ingår i en samfällighetsförening för uppvärmning.